23.12.05

Lost


I completely love this serial Lost although it is getting kinda Twin peaks weird. And I couldn't resist doing this freaky test...again.

Locke
You scored 39% kindness, 58% courage, 42% seedy past, and 51% secretiveness!

"You're not going crazy, Jack. Crazy people don't think they're getting crazy. They think they're getting saner."

You are John Locke. You are skilled, intelligent, fearless, secretive, and most likey totally insane. You manipulate those around you to get what you think the island wants. Sure, you'll find Walt's dog for him and kill a wild boar or two, but what you're after are some real answers. You've looked into the eye of that island. And what you saw was beautiful. Just let us know what it is sometime, alright?

2 opmerkingen:

Berthi zei

...doing this freaky test...again. Je krijgt er niet genoeg van...!

eddie zei

John Locke, (1632-1704) Heel belangrijk engels filosoof. Hoofdwerk "Verhandeling over het menselijk verstand" (Essay concerning human understanding)1000paginas. Het stuk munt uit door eenvoudig, aangenaam taalgebruik dat voor elk ontwikkeld mens begrijpelijk is. Net als Decartes doet hij hierin afstand van het taalgebruik dat alleen door ingewijden wordt gebruikt. Uitgangspunt is de radicale twijfel, maar anders als bij Decartes.Locke begint met de vraag, "of dat met ons verstand eigenlijk wel mogelijk is. Hij is hiermee de eerste kritische wijsgeer, dus de eigenlijke vader van de moderne kenniskritiek.
Het 1e deel van zijn essay is gewijd aan het bewijs dat er geen aangeboren ideeen bestaan. De inhoud van het bewustzijn kan dus alleen stammen uit de uiterlijke en innerlijke ervaring. En de innerlijke afgeleid van de uiterlijke. Tegenhanger is Leibniz.
In het 2e deel levert hij het bewijs dat alle ideen uit de ervaring stammen. John Locke komt daarbij tot de volgende indeling: A)Enkelvoudige ideeen
a1)uiterlijke ervaring
a2)innerlijke ervaring
a3)uiterlijke en innerlijke ervaring
B)Samengestelde ideeen verdeeld in:
b1)MODI (aantal,ruimte, duur)
b2)SUBSTANTIES (god, geesten, lichamen
b3)RELATIES dit zijn begrippenparen zoals, identiteit en verscheidenheid, oorzaak en gevolg, tijd en ruimte.
Het 3e deel behandelt de taal en is gewijd aan het uitvoerig bewijs dat met woorden die iets algemeens aanduiden, niets in de werkelijkheid correspondeert. Het miskennen van deze waarheid is de bron van de meeste dwalingen.
Dit alleen over zijn kennisleer. Ook zeer belangrijk zijn zijn gedachten over opvoeding en zijn politieke, godsdienstfilosofische en ethische inzichten. Dit is heel kort over Locke
P.S. stuur me die site eens waar dat testje kan doen.

Het hart heeft zijn eigen redenen waar de rede niets van weet; aan talloze dingen merken we dat.